Mini kurs Eleventy.js - Konfiguracja

PlaceholderMini kurs Eleventy.js - Konfiguracja

Zacznij od utworzenia pliku konfiguracyjnego, nazwij go .eleventy.js. W pliku będzie konfiguracja generatora oraz pluginów, zaczniemy od podania ścieżek - do katalogu z plikami źródłowymi i katalogu na pliki wyjściowe.

module.exports = function(eleventyConfig) {
 // Return your Object options:
 return {
  dir: {
   input: "src",
   output: "public"
  }
 }
};

Teraz stwórzmy katalog o nazwie "src" w głównym katalogu projektu, będziemy w nim przechowywać pliki źródłowe. Stwórzmy pierwszy plik - index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, 
                  initial-scale=1.0">
  <title>Eleventy</title>
</head>
<body>
  <h1>Eleventy konfiguracja i uruchomienie projektu</h1>
</body>
</html>

Teraz możemy uruchomić podgląd strony komendą:

npm start

W tym momencie eleventy skompiluje pliki do katalogu "public", możesz podejrzeć stronę pod adresem "localhost:8080"